Otvoriť menu
Home  >  Aplikácia stierky  >  Aerogel

Technológia Aerogel

Materiál s prevratnými izolačnými vlastnosťami

Aerogel patrí medzi základ nami vyrábaných stierok. A prečo práve Aerogel? Jeho štruktúra a vlastnosti sú mnohými odborníkmi označované ako prevratné. Aerogel je pevná látka, ktorá má extrémne nízku hustotu. 99,8% objemu Aerogelu je vzduch! Zostávajúce 0,2% tvorí oxid kremičitý.

aerogel

Veľmi jemná štruktúra Aerogelu minimalizuje prenos tepla. Z tohto dôvodu sa dá označiť ako materiál, ktorý ponúka vynikajúce termoizolačné vlastnosti. Vnútorná štruktúra Aerogelu sa skladá z kremičitých dutých guličiek s veľkosťou rádovo niekoľkých nanometrov. A práve vďaka týmto vlastnostiam tvorí základ v zložení našich stierok.

Aerogel môže byť pripravený z radu chemických prvkov. Najčastejšie je kremičitý Aerogel. Bol však už vyrobený aj Aerogel na báze iných chemických prvkov, napríklad uhlíka, hliníka, alebo zinku.

Výskum Aerogelu je datovaný od 30.rokov 20. storočia. Postupné zdokonaľovanie jeho výroby a stále zlepšovanie jeho fyzikálnych vlastností neušlo ani pozornosti vedcov z kozmického výskumu. Tepelnoizolačné vlastnosti Aerogelu dokázali vedci využiť pri konštrukciách kozmických zariadení. Napríklad elektroniku vozidla na Marse spoľahlivo Aerogel izoloval aj pri extrémne nízkych teplotách, ktoré by bez izolácie zničili celú elektroniku kozmického vozidla. Aerogel sa teda osvedčil aj v tých najnáročnejších podmienkach a je úplne prirodzené, že nadišiel čas využiť práve tento unikátny materiál aj pre náš každodenný život.

A kde inde využiť tepelnoizolačné vlastnosti Aerogelu, než pre izoláciu stavieb a v stavebníctve a priemysle všeobecne. Výskum sa posúva a Aerogel opäť len presviedča o svojich vynikajúcich vlastnostiach. Vývoj izolačných omietok stále pokračuje. Prebieha aj testovanie výplní tehál Aerogelom. Vyplnené dutiny tehál perlinkou alebo obdobným izolačným materiálom sú už na trhu. Aerogel ale opäť víťazí aj v tomto porovnaní. 165mm hrubý múr z tehál s výplňou dutín Aerogelom nahradí 263mm hrubú stenu vyplnenú perlinkou, alebo 1240mm hrubý múr len z dutých blokov. A v okamihu, keď sa vyriešia aj vyššie obstarávacie náklady na výrobu, stane sa Aerogel izolačnou jednotkou.

hore