Otvoriť menu
Home  >  Projekty EÚ

Projekty EÚ

Vplyv termoaktívne stierky AERO-THERM® na tepelné správanie a spotrebu energie vykurovaných priestorov

Za podpory Európskeho fondu pre regionálny rozvoj bol financovaný projekt Vplyv termoaktívne stierky AERO-THERM® na tepelné správanie a spotrebu energie vykurovaných priestorov. Cieľom experimentu bolo overenie predpokladu, že Termoaktívna stierka AERO-THERM® na vnútornom povrchu obalových konštrukcií vykurovaného priestoru vedie k zníženiu tepelnej straty prechodom a / alebo na zvýšenie vnútornej teploty, a tým k zníženiu spotreby energie na vykurovanie, resp. zvýšenie operatívnej teploty v priestore.

Dotace EU
hore