Otvoriť menu
Home  >  AERO-THERM® stierky  >  Priemyselný termoizolačný nástrek
AERO-THERM industry

Priemyselný termoizolačný nástrek

Zníženie energetickej náročnosti výroby

izolácia podlahy
tepelná izolácia hál

Použitie stierky

AERO-THERM® industry je termoaktívna izolačná stierka, ktorá svojimi vlastnosťami ovplyvňuje energetickú náročnosť výrobných zariadení a prevádzok. Vzhľadom na obsah kvalitného plniva je možné AERO-THERM® industry aplikovať na rôzne priemyselné zariadenia a znížiť tak ich spotrebu energie. Súčasne umožňuje znížiť povrchovú teplotu na bezpečné hodnoty a obmedziť tepelnú záťaž prostredia, kde sa zariadenie nachádza. Môže sa aplikovať na kovové konštrukcie, kde bráni kondenzácii vlhkosti a následnej korózii materiálu alebo spojov, či odkvapkávanie kondenzátu.

AERO-THERM® industry možno aplikovať na kovové konštrukcie stavieb a zariadení, popr. iné technologické zariadenia ako sú pece, lisy, temperovacie komory, sušiarne, potrubia a ďalšie.

 

Technická špecifikácia

AERO-THERM® industry vytvára na povrchu technologických zariadení kompaktnú a pružnú vrstvu. Štruktúra stierky je daná ako plnivom, tak aj spojivom obohateným o ďalšie zložky. Zariadenia povrchovo upravené stierkou AERO-THERM® industry majú rýchlejší nábeh na pracovnú teplotu, dlhšie si ju udržia a chladnú pomalšie. Naopak pri chladiacich zariadeniach (mraziace boxy, mraziace vozy a pod.) významne obmedzuje prenikanie vonkajšieho tepla do chladeného priestoru. AERO-THERM® industry je možné aplikovať celoplošne a rovnomerne na jednoduché i tvarovo zložité plochy.

Parameter
Hodnota

Parameter

Hodnota

Forma materiálu

vodou riediteľný tmel

Funkcia

termoreflexia, termoizolácia

Složenie

plnivo, disperzie, aditíva

Aplikačná hrúbka

0,8 –1,0 mm

Minimálna životnosť

10 rokov pri dodržaní technológie aplikácie

Popis merania
Bez aplikácie
So stierkou

Popis merania

Bez aplikácie

So stierkou

Rozdiel teplôt a čas pre dosiahnutie teploty zariadenia 180 °C

150 (K)
42,5 min

154 (K)
42,5 min

Výdrž po dosiahnutí teploty zariadenia 180 °C

21 min.

27 min.

Chladnutia z teploty zariadenia 180 °C na teplotu 40 °C

482 min

601 min

Spotreba elektrickej energie vulkanizačného lisu

3,63 kWh

3,38 kWh
(úspora 6,9%)

Pokles povrchovej teploty

95,6 °C

66,8 °C


SÚHRN:

 

 

nábeh pracovnej teploty

rýchlejší (rádovo %)

výdrž

 

dlhšia (o 28%)

chladnutei

 

dlhšie (o 24%)

povrchová teplota

 

nižšia (o 30%)

spotreba energie

 

nižšia (v priemere o 6%)

Bez aplikácie
So stierkou

Hlavné výhody

  • Znižuje energetickú náročnosť výrobných zariadení
  • Bráni kondenzácii vlhkosti
  • Zabraňuje korózii materiálov alebo spojov
  • Vylepšuje bezpečnosť a hygienu práce
  • Dlhá životnosť - až 10 rokov

 

Všeobecné pravidlá aplikácie podlahovej stierky

AERO-THERM® industry možno aplikovať na kovové konštrukcie stavieb a zariadení, popr. iné technologické zariadenia ako sú pece, lisy, temperovacie komory, sušiarne, potrubia a ďalšie. Prínos aplikácie stierky AERO-THERM® industry sa prejaví znížením energetickej náročnosti zariadení a zlepšením bezpečnosti a hygieny práce z hľadiska BOZP.

AERO-THERM® industry vyžaduje povrch súdržný, zbavený mastnoty, prachu, nečistôt a plesní. Pri kovových podkladoch musí byť povrch zbavený korózie a starých náterov. Podklad je nutné natrieť základnou farbou. AERO-THERM® industry nie je možné aplikovať na podklady trvalo vlhké z dôvodu začínajúcej vlhkosti alebo stekajúcej vody. AERO-THERM® industry odstráni kondenzáciu vzdušnej vlhkosti na chladnom povrchu zariadení a konštrukcií.

Príprava podkladu pred aplikáciou na kovy a iné nesavé materiály

Odstráňte vrstvy starých nesúdržných náterov. Pri kovovom podklade odstráňte prípadnú skorodovanú vrstvu, natrite základnou farbou. Očistite od prachu, mastnoty a nečistôt. Na nesavé podklady ako sú napr. plastové rúrky je vhodné aplikovať zodpovedajúci adhézny mostík.

Stierku AERO-THERM® industry môžeme nanášať nerezovým zubovým hladidlom alebo striekaním. Pre striekanie možno použiť nízkotlakové aj vysokotlakové striekacie zariadenie.

Druhým krokom, pre dosiahnutie optimálneho povrchu, je fáza vyhladenia. AERO-THERM® industry možno vyhladiť iba v mokrom stave. Ak je povrch už zaschnutý, je nutné ho zvlhčiť čistou vodou. K tomu je vhodné použiť mechanický rozstrekovač. Doba schnutia je závislá od teploty a vlhkosti -najskôr však po 18 -24 hodinách po aplikácii. Zaschnutý materiál je potom veľmi ťažké zbrúsiť.

Nátery

Pre konečnú povrchovú úpravu je vhodné opatriť AERO-THERM® industry vrchným náterom. Kontaktujte dodávateľa/výrobcu pre konzultáciu, či je zvolený materiál vhodný na aplikáciu na AERO-THERM® industry.

Obklady a opláštenie

Výber lepidla konzultujte s dodávateľom/výrobcom stierky.

Balenie a spotreba stierky

Stierku AERO-THERM® industry možno zakúpiť v balení 5l, 12l a 30l.

Vysoká výťažnosť z objemu na m2 aplikovanej plochy (z 1 m3 stierky pri aplikačnej hrúbke 1 mm je možné naniesť až 1000 m2).

tepelné izolácie výroby

Balenie 5 l = 5 m2

tepelná izolácia hál

Balenie 12 l = 12 m2

tepelná izolácia haly

Balenie 30 l = 30 m2

Certifikácia

Výrobok priemyselnú stierku AERO-THERM® industry naposledy certifikoval Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, š.p. dňa 4.9.2019.

tepelná izolácia strojovTechnická dokumentácia

kontakt izolácie strojovKontaktujte nás (pre objednanie, pri otázkach)

hore