Otvoriť menu
Home  >  AERO-THERM® stierky  >  Exteriérová stierka
AERO-THERM exterier

Exteriérová stierka

Dokonalá termoizolácia vašej budovy

izolácia stien
tepelná izolácia domu

Použitie stierky

Exteriérová stierka AERO-THERM® exterier patrí k ďalším produktom našej spoločnosti. Svojím zložením je, rovnako ako interiérová stierka, určená pre majiteľov rodinných domov, bytov, chát, chalúp, kancelárií, komerčných objektov alebo aj výrobných hál. Zásadný rozdiel je v mieste aplikácie. Jedná sa o vonkajšiu termoizolačnú stierku. V teplých letných dňoch zaisťuje tepelný komfort vo vnútorných priestoroch budov. Výrazne znižuje prehrievanie stien a konštrukcií objektov a tým preukázateľne znižuje náklady na klimatizovanie objektov. Svoju funkciu má ale aj u objektov, ktoré klimatizáciu nemajú. V klimatických podmienkach strednej Európy je vhodnou kombináciou s interiérovou stierkou AERO-THERM®.

 

Technická špecifikácia

Tenkovrstvá exteriérová stierka je ponúkaná v podobe vodou riediteľného tmelu. Stierka AERO-THERM® exterier obsahuje 3M sklenené guličky (variantaAERO-THERM® exterier +) alebo mikroguličky s vysokou pevnosťou a pružnosťou (variant AERO-THERM® exterier), Aerogel ako špičkový izolant, aditíva a spojivo. Optimálna účinná hrúbka stierky je obyčajný 1mm. Exteriérová stierka AERO-THERM® exterier splňuje nároky na odolnosť voči UV žiareniu, je hydrofóbna a paropriepustná. Jej schopnosť - termoreflexia dokáže zaistiť odraz väčšiny dopadajúceho slnečného žiarenia a tým eliminovať postupné prehrievanie stien všetkých objektov, na ktoré je naša exteriérová stierka aplikovaná.

AERO-THERM® exterier Vám zaistí udržanie tepelnej pohody i v horúcich letných dňoch a ponúka rýchle a moderné riešenia na úsporu nákladov za energie.

AERO-THERM® exterier vytvára v hrúbke 1 mm na povrchu kompaktnú a pružnú vrstvu. Štruktúra stierky je daná ako plnivom, tak aj spojivom obohateným o ďalšie zložky. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam je AERO-THERM® exterier odolný UV žiareniu, je hydrofóbny a zároveň paropriepustný.

Parameter
Hodnota

Parameter

Hodnota

Forma materiálu

vodou riediteľný tmel

Funkcia

termoreflexia, termoizolácia

Zloženie

plnivo, disperzie, aditíva

Aplikačná hrúbka

0,8 –1,0 mm

Minimálna životnosť

15 rokov pri dodržaní technológie aplikácie

Základné charakteristiky
Vlastnosti/trieda
Harmonizované technické špecifikácie

Základné charakteristiky

Vlastnosti/trieda

Harmonizované technické špecifikácie

Hustota odporu difúzneho toku vodnej pary

V= 81,47
g.m-2.den-1

(ČSN) EN ISO 7783

Permabilita vody

W3-nízka
(0,02kg/m2. h0,5)

EN 1062-3

Priľnavosť

0,7 MPa

EN ISO 4624

Priľnavosť po skúške teplotného cyklovania

1,0 MPa

EN ISO 4624
(ČSN) EN 13687-3

Počet cyklov

20

(ČSN) EN 13687-3

Trvanlivosť

NPD

EN 15824

Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy sd

0,3 (m)

(ČSN) EN ISO 7783-2

Parameter
Hodnota

Parameter

Hodnota

Forma materiálu

vodou riediteľný tmel

Funkcia

termoreflexia, termoizolácia

Zloženie

plnivo, disperzie, aditíva

Aplikačná hrúbka

0,8 –1,0 mm

Minimálna životnosť

15 rokov pri dodržaní technológie aplikácie

Základné charakteristiky
Vlastnosti/trieda
Harmonizované technické špecifikácie

Základné charakteristiky

Vlastnosti/trieda

Harmonizované technické špecifikácie

Permabilita vody

W1-vysoká

EN 1062-3

Priľnavosť

0,4 MPa

(ČSN) EN 73 2577

Priľnavosť po skúške teplotného cyklovania

≥ 0,2 MPa

(ČSN) EN 73 2579

Počet cyklov

20

(ČSN) EN 13687-3

Trvanlivosť

NPD

EN 15824

Difúzny ekvivalent hrúbky vzduchovej vrstvy sd

0,3 (m)

(ČSN) EN ISO 7783-2

Hlavné výhody

  • Zníženie nákladov na klimatizáciu
  • Zamedzuje prehrievaniu stavebných konštrukcií v letných slnečných dňoch
  • Výrazne obmedzuje prestup tepla vonkajšou stenou
  • Obmedzuje prehrievaniu konštrukcií budov
  • Vysoká životnosť - až 10 rokov

 

Všeobecné pravidlá aplikácie exteriérovej ​​stierky

Exteriérová stierka AERO-THERM® exteriér sa aplikuje vo vrstve jedného milimetra, je dôležité kvalitne spracovávať detaily. Pozor! Nesmie dôjsť k vynechaniu, prerušeniu, alebo k nedostatočnej aplikačnej vrstve (dochádza pri zabrusovaní). Vždy najskôr dobre rozmiešajte samotný AERO-THERM® exterier.

Pri variante AERO-THERM® exterier + odoberte potrebné množstvo do čistej nádoby, potom postupne pridávajte čistú vodu podľa aktuálnej potreby. Rozmiešajte do konzistencie hustej smotany. POZOR - Používajte nižšie otáčky pri miešaní stierky, nepoškodíte tak plnivo (sklenené guličky).

Pri variante AERO-THERM® exterier je NUTNÉ! najskôr rozmiešať celý obsah balenia v originálnej nádobe. Potom možno odobrať potrebné množstvo do čistej nádoby a za stáleho miešania postupne prilievať veľmi malé množstvo vody. Rozmiešajte do konzistencie hustej smotany. Stierku možno miešať aj vyššími otáčkami...

Pred aplikáciou stierky je nutné pripraviť povrch podľa návodu. Príprava vyžaduje očistenie a odmastenie stien a následnú penetráciu, ktorá zaistí optimálnu pripravenosť stien pred aplikáciou exteriérovej ​​stierky. Podklad musí byť súdržný!

Exteriérová stierka AERO-THERM® exterier môže tvoriť buď finálnu vrstvu vonkajšej omietky, alebo môže tvoriť jednu z vrstiev celého fasádneho súvrstvia. Neodporúča sa ale jej priame farebné tónovanie s ohľadom na možnosť porušenia správneho zloženia a elimináciu plnej funkčnosti exteriérovej ​​stierky.

Ďalšou možnosťou je nástrek stierky na vonkajšie murivo alebo konštrukciu stavby. Nemožno ale použiť vysokotlakové striekacie zariadenie. Stierka sa musí striekať použitím nízkotlakového striekacieho zariadenia, ktoré nepoškodí vnútornú štruktúru stierky.

Betónové potery a nivelačné stierky

AERO-THERM® exterier aplikujte na vyzretý podklad (viď. Technické listy príslušných hmôt). Platí to aj pre lokálne opravy podkladu. POZOR! Pri výbere vysprávkových hmôt. Pri aplikácii ťahaním zubovým hladidlom je nutné povrch napenetrovať.

Kovy a iné nenasiakavé materiály

Odstráňte vrstvy starých nesúdržných náterov. U kovového podkladov odstráňte prípadnú skorodovanú vrstvu, odstráňte prach a nečistoty a natrite základnou farbou. Na nenasiakavé podklady ako sú napr. Plastové rúrky je vhodné aplikovať zodpovedajúci adhézny mostík (napr. Penetrácia kremičitým pieskom a pod.).

Drevo a drevovláknité materiály

Pri aplikácii ťahaním zubovým hladidlom je nutné povrch napenetrovať systémovou penetráciou.

Sadrovláknité a sadrokartónové dosky

Pri aplikácii ťahaním zubovým hladidlom je nutné povrch napenetrovať systémovou penetráciou.

Exteriérovú stierku AERO-THERM® exterier možno nanášať ťahaním pomocou zubového nerezového hladidla (na murivo 6mm zuby, na sadrokartón 4mm zuby) alebo valčekom, kedy sa odporúča na aplikáciu použiť štrukturálny valček (Flok). Pre dosiahnutie rôznych štruktúr sa AERO-THERM® exterier riedi vodou v rôznych pomeroch, čím viac vody, tým nižšia štruktúra (riedenie od 5 do 35%). Pre dosiahnutie jednoliatej 1mm vrstvy sú potrebné 2 -3 nátery valčekom.

Poslednou možnosťou nanášania je možnosť striekanie stierky. AERO-THERM® exterier je možné striekať nízkotlakovým striekacím zariadením, ktoré pre tlakovanie materiálu nepoužíva mechanické časti, došlo by k porušeniu plniva (sklenených mikroguličiek). Pracovný tlak striekaného materiálu by nemal presiahnuť 5 MPa. Riedenie: do 1 litra vody na 5 litrov stierky. Vodu však je nutné prilievať postupne, aby nedošlo k preriedeniu stierky !!

Vďaka svojim vlastnostiam môže byť AERO-THERM® exterier použitý ako finálna vrstva. Tónovanie výrobku nie je odporúčané! Mohlo by dôjsť k obmedzeniu vlastností výrobku. Odporúčame však stierku pretrieť fasádnou farbou alebo na ňu naniesť požadovaný typ fasády. Funkčnosť stierky AERO-THERM® exterier je zaistená aj v tomto súvrství.

Nátery

Kontaktujte dodávateľa / výrobcu pre konzultáciu, či je zvolený materiál vhodný na aplikáciu na AERO-THERM® exteriér.

Obklady a dlažby

Výber lepidla konzultujte s dodávateľom / výrobcom stierky.

Fasádne farby

Balenie a spotreba stierky

Exteriérovú stierku AERO-THERM® exterier je možné zakúpiť v balení 5l, 12l a 30l. Potrebné množstvo stierky možno s veľkou presnosťou určiť podľa plochy vonkajších stien, na ktoré má byť exteriérová stierka aplikovaná. Na každý m2 steny potrebujete 1 liter stierky.

izolácia múru
izolácia stieny

Certifikácia

Výrobok exteriérovú stierku AERO-THERM®exterier naposledy certifikoval Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, š.p. dňa 4.9.2019.

EXTERIÉROVÁ STIERKA - REALIZOVANÉ APLIKÁCIE

hore