Otvoriť menu
Home  >  AERO-THERM® stierky  >  Izolácia stien interiérovou stierkou
AERO-THERM

Interiérová stierka

Dokonalé riešenie pre zateplenie miestností z vnútra

izolácia stien
tepelná izolácia vnútorných stien

Použitie stierky

Interiérová termoaktívna stierka AERO-THERM® je určená pre všetkých obyvateľov rodinných domov, bytových domov, pre vlastníkov kancelárskych budov, komerčných objektov a pod. Schopnosť stierky vytvárať tepelnú pohodu nie je len marketingovou frázou. Aplikácia interiérovej ​​stierky preukázateľne znižuje náklady na vykurovanie. Jej schopnosť tepelne izolovať steny a zaistiť až o 2 - 3 ° C vyššiu pocitovú teplotu v miestnosti bola preukázaná na špecializovaných pracoviskách u nás i v zahraničí. Ďalší nezanedbateľný účinok našej interiérovej ​​stierky je využívaný tam, kde tvorba tepelných mostov vedie k vzniku nežiadúcich plesní na vnútorných stenách. Aj v tomto prípade ponúka naša stierka riešenie, ktoré je definitívne. Elimináciou tepelných mostov dôjde k zabráneniu tvorby plesní. S našou interiérovou stierkou AERO-THERM® teda nielen ušetríte, ale zároveň Vám zabezpečí aj zdravé prostredie doma aj v práci.

 

Technická špecifikácia

Tenkovrstvá termoaktívna stierka do interiéru v podobe vodou riediteľného tmelu AERO-THERM® je poslednou vývojovou fázou materiálov plnených 3M sklenenými guličkami a zároveň prvým výrobkom novej generácie obsahujúcej najlepší izolant na svete, ktorým je Aerogel. Jeho nanometrické častice výrazne zvyšujú tepelnoizolačné schopnosti použitých 3M guličiek. Všetky základné komponenty stierky unikátne prepája difúzne otvorená disperzia v materiál novej generácie.

AERO-THERM® interiérová izolačná stierka, zložená celkom z 10 zdravotne nezávadných komponentov, ktoré dohromady vytvárajú účinnú tepelnú ochranu celej miestnosti. Účinná termoaktívna aplikačná vrstva je obyčajný 1mm!

Základné charakteristiky
Vlastnosti/trieda
Harmonizované technické špecifikácie

Základné charakteristiky

Vlastnosti/trieda

Harmonizované technické špecifikácie

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2

V2 stredná

EN 15824

Permabilita vody EN 1062-3

W1 vysoká

EN 15824

Prídržnosť EN 1542

≥ 0,80 MPa

EN 15824

Trvanlivosť

NPD

EN 15824

Tepelná vodivosť λ(W/mK) EN 12667

0,047

EN 15824

Reakcia na oheň EN 13501-1+A1

A2 -s1, d0

EN 15824

Popis merania
Bez stierky
So stierkou

Popis merania

Bez stierky

So stierkou

Priebeh teplôt a čas na dosiahnutie teploty 23 °C

10 (K)
41 min

7 (K)
30 min

Spotreba elektrickej energie pre udržiavanie zhodné vnútornej teploty (vztiahnuté k časovému intervalu 4 dni)

33,17 (kWh)

27,2 (kWh)
(úspora 5,97 kWh)

okles vnútornej teploty o 3 °C pri tlmenom režimu vykurovania STN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov -Časť 2 Požiadavky

30 min.

55 min.

Zníženie návrhového tepelného výkonu prestupom tepla vonkajšími konštrukciami podľa ČSN EN 12831, pre dosiahnutie parametrov tepelnej pohody v kW:

 

 

Sálavý zdroj - tepelný výkon

149 (kW)

82 (kW)
(úspora 35%)

Konvekčný zdroj - tepelný výkon

167 (kW)

103 (kW)
(úspora 26%)


Výsledky porovnávacieho merania:

 

 

úroveň tepelnej pohody pre pobyt v miestnosti

X

vyššia

interval na dosiahnutie teploty 23 °C /nárast-pokles/

 

rýchlejší-pomalší

dosiahnutá denná úspora

 

min.12,5%

tepelná stabilita

 

zvýšená

Bez stierky
So stierkou

Hlavné výhody

  • Zníženie nákladov na vykurovanie
  • U sálavých zdrojov šetríte až 26% nákladov
  • U konvekčných zdrojov tepla ušetríte dokonca až 35% nákladov
  • Eliminácia tepelných mostov
  • Zabránenie tvorby plesní
  • Zvýšenie pocitovej teploty v miestnosti pri rovnakých nákladoch na kúrenie, až o 3 °C
  • Zlepšenie prúdenia vzduchu v miestnosti
  • Zamedzenie sálanie chladu zo stien

 

Všeobecné pravidlá aplikácie interiérovej ​​stierky

Interiérová stierka AERO-THERM® sa aplikuje vo vrstve jedného milimetra, je dôležité kvalitne spracovávať detaily. Pozor! Nesmie dôjsť k vynechaniu, prerušeniu, alebo k nedostatočnej aplikačnej vrstve (dochádza pri zabrusovaní). Pri aplikácii na celej stene či strope dodržte presahy na susediace steny, aby nedochádzalo k ostrým tepelným prechodom a tým ku kondenzácii vlhkosti na studenom prechode v rohoch. AERO-THERM® aplikujte s presahmi cca 40 cm.

Vždy najskôr rozmiešajte samotný AERO-THERM® Odoberte potrebné množstvo do čistej nádoby, potom postupne pridávajte čistú vodu podľa aktuálnej potreby. Rozmiešajte do konzistencie hustej smotany. POZOR - Používajte nižšie otáčky pri miešaní stierky AERO-THERM®, nepoškodíte tak plnivo (sklenené guličky).

Pred aplikáciou stierky je nutné pripraviť steny podľa návodu. Príprava zahŕňa očistenie a odmastenie stien a následnú penetráciu, ktorá zaistí optimálnu pripravenosť stien pred aplikáciou interiérovej​​stierky. Podklad musí byť pevný a súdržný, keďže platí, že životnosť stierky AERO-THERM® zodpovedá životnosti podkladu.

Interiérovú stierku AERO-THERM® možno nanášať na staré i nové omietky, sadrokartónové dosky alebo aj OSB dosky.

Staré omietky

Staré maľby, nesúdržné vrstvy a zvetranú omietku treba oškrabať a potom napenetrovať A-T penetráciou. Staré murivo, na ktoré bolo v minulosti aplikovaných viac náterov, popr. sú na stenách neidentifikovateľné škvrny, je nutné A-T penetráciu aplikovať 2x, alebo použiť hĺbkovú paropriepustnú penetráciu. Opravy prasklín, dier a nerovností muriva, sú nutné z dôvodu vysokej spotreby materiálu, pozor na piesok vystupujúci z omietky (odstrániť brúsením), došlo by k znehodnoteniu vrstvy AERO-THERM®.

Nové omietky

Pri nových stenách je potrebné hladký povrch napenetrovať A-T penetráciou. Na stenách už ošetrených maľbou je nutné zistiť, akú súdržnosť má maľba k podkladu - kúsok steny namočte vodou a skúste oškrabať. Ak sa maľba ľahko uvoľňuje, odstráňte ju. Ak drží maľba pevne, stačí ju pred aplikáciou stierky AERO-THERM® natrieť A-T penetráciou. Termoaktívnou stierkou AERO-THERM® možno nahradiť poslednú vrstvu na nových omietkach.

Sadrokartón

Sadrokartónové steny je vždy nutné ošetriť A-T penetráciou z dôvodu zníženia nasiakavosti povrchu. Ak je stena už ošetrená maľbou, je nutné zistiť jej priľnavosť k podkladu. Kvalitnú, pevnú maľbu súdržnú s podkladom stačí natrieť A-T penetráciou. V opačnom prípade je nutné starú maľbu odstrániť!

OSB dosky

Termoaktívna stierka AERO-THERM® veľmi dobre drží na drevoštiepkovom podklade, ako sú OSB dosky. Pred aplikáciou stierky AERO-THERM® je nutné povrch dosky ošetriť A-T penetráciou. U stien a stropov tvorených OSB doskami, ktoré chceme ošetriť stierkou AERO-THERM®, je nutné zabezpečiť presné lícovanie jednotlivých dosiek (odstránenie odskokov) a tiež konštrukčne zamedziť pohybu jednotlivých dosiek. Inak nie je možné zaručiť, že spoje neprasknú. Jednotlivé spoje je dobré spevniť sadrokartonárskou bandážnou páskou. K tmelenie spojov sa použije AERO-THERM®. Na takto spevnené spoje je už možné aplikovať 1mm vrstvu termoaktívnej stierky.

Interiérovú stierku AERO-THERM® možno nanášať ťahaním pomocou zubového nerezového hladidla (na murivo 6mm zuby, na sadrokartón 4mm zuby) alebo valčekom, kedy sa odporúča na aplikáciu použiť štrukturálny valček (Flok). Pre dosiahnutie rôznych štruktúr sa AERO-THERM® riedi vodou v rôznych pomeroch, čím viac vody, tým nižšia štruktúra (riedenie od 5 do 35%). Pre dosiahnutie jednoliatej 1mm vrstvy sú potrebné 2-3 nátery valčekom.

Poslednou možnosťou nanášania je možnosť striekanie stierky. AERO-THERM® možno striekať nízkotlakovým striekacím zariadením, ktoré pre tlakovanie materiálu nepoužíva mechanické časti, došlo by k porušeniu plniva (sklenených mikroguličiek). Pracovný tlak striekaného materiálu by nemal presiahnuť 5 MPa. Riedenie: do 1 litra vody na 5 litrov stierky. Vodu je nutné pridávať postupne za stáleho miešania, aby nedošlo k jej preriedeniu!

Steny, na ktoré nanesieme interiérovú stierku, možno upraviť maliarskou farbou, keď výrobca udáva 10 i viac premaľovaní bez nutnosti škrabania. Na AERO-THERM® možné lepiť tapety, obklady, dlažbu, sadrokartónové dosky a iné povrchové úpravy stien a stropov. Do prostredia namáhaného vodou a vlhkosťou aplikujte špeciálne hydroizolačný náter na polymérovej báze.

Balenie a spotreba stierky

Interiérovú stierku AERO-THERM® dodávame v balení 3l, 5l, 12l a 30l. Potrebné množstvo stierky možno s veľkou presnosťou určiť podľa plochy stien, na ktoré má byť stierka aplikovaná. Na každý m2 steny potrebujete 1 liter stierky.

izolácia múru
izolácia stieny

Certifikácia

Výrobok interiérovú stierku AERO-THERM® naposledy certifikoval Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, š.p. dňa 4.9.2019.

hore