Otvoriť menu
Home  >  AERO-THERM® stierky  >  Podlahová stierka
AERO-THERM floor

Podlahová stierka

Riešenie problémov chladných podláh

izolácia podlahy
tepelná izolácia podlahy

Použitie stierky

Podlahová stierka AERO-THERM® floor je špeciálne určená pre zlepšenie tepelných vlastností Vašej podlahy. Ak teda uvažujete, ako zabezpečiť lepšie izolačno-tepelné vlastnosti pri realizácii, alebo rekonštrukcii podlahy v rodinnom dome, v kancelárii alebo priestoroch určených pre podnikanie, potom je stierka AERO-THERM® floor optimálnym riešením. S ohľadom na svoje vynikajúce termoizolačné schopnosti výrazne znižuje energetickú náročnosť stavieb a v prípade, keď je aplikovaná pod podlahové kúrenie, tiež výrazne zvyšuje efektivitu celého vykurovacieho systému.

 

Technická špecifikácia

Tenkovrstvá podlahová termoaktívna stierka AERO-THERM® floor v podobe vodou riediteľného tmelu je ďalšou vývojovou fázou nami ponúkaných stierok so špeciálnym určením. Stierka obsahuje 3M špeciálne guličky a najlepší izolant na svete s názvom Aerogel. Jeho nanometrické častice výrazne zvyšujú tepelnoizolačné schopnosti použitých 3M guličiek. Všetky základné komponenty stierky unikátne prepája difúzne otvorená disperzia do izolačného materiálu novej dimenzie. AERO-THERM® floor vytvára v hrúbke 1 mm na povrchu kompaktnú a pružnú vrstvu. Štruktúra stierky je daná ako plnivom, tak aj spojivom obohateným o ďalšie zložky. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam nie je nutné AERO-THERM® floor chrániť pri použití mäkkých podlahových krytín pochôdzne spevnenou (napr. betonovou) vrstvou.

Parameter
Hodnota

Parameter

Hodnota

Forma materiálu

vodou riediteľný tmel

Funkcia

termoreflexia, termoizolácia

Složenie

plnivo, disperzie, aditíva

Aplikačná hrúbka

0,8 –1,0 mm

Minimálna životnosť

25 rokov pri dodržaní technológie aplikácie

Základné charakteristiky
Vlastnosti/trieda
Harmonizované technické špecifikácie

Základné charakteristiky

Vlastnosti/trieda

Harmonizované technické špecifikácie

Priepustnosť pre vodnú paru EN ISO 7783-2

V1 vysoká

EN 15824

Permabilita vody EN 1062-3

W1 vysoká

EN 15824

Prídržnosť EN 1542

0,6 MPa

EN 15824

Priľnavosť EN ISO 4624

1,0 MPa

EN 15824

Trvanlivosť

NPD

EN 15824

Tepelná vodivosť λ(W/mK) EN 12667

0,035 λ(W/mK)

EN 15824

Reakcia na oheň EN 13501-1+A1

F *

EN 15824

* vyhovuje bez skúšania, výrobok nie je aplikovaný ako konečná vrstva na podlahy popr. ostenia, predpokladá sa konečná povrchová vrstva pochôdznej plochy odolnou vrstvou /materiálom/ a pri ostení úprava farbou (náter, nástrek).

Hlavné výhody

  • zníženie nákladov na vykurovanie
  • znižuje tepelnú absorpciu nášľapnej vrstvy
  • ovplyvňuje energetickú náročnosť stavieb
  • účinná aplikačná vrstva len 1mm
  • ideálne v kombinácii s vykurovacou fóliou

 

Všeobecné pravidlá aplikácie podlahovej stierky

AERO-THERM® floor vyžaduje podklad súdržný, zbavený mastnoty, prachu, nečistôt a plesní. AERO-THERM® floor nemožno aplikovať na podklady trvalo vlhké z dôvodu napr. začínajúcej vlhkosti, porušenej hydroizolácie atď.

Betónové potery a nivelačné stierky

AERO-THERM® floor aplikujte na vyzretý podklad (viď. Technické listy príslušných hmôt). Platí to aj pre lokálne opravy podkladu, POZOR! pri výbere vysprávkových hmôt. Pri aplikácii ťahaním zubovým hladidlom je nutné povrch napenetrovať.

Kovy a iné nesavé materiály

Odstráňte vrstvy starých nesúdržných náterov. U kovových podkladov odstráňte prípadnú skorodovanú vrstvu, odstráňte prach a nečistoty a natrite základnou farbou. Na nesavé podklady ako sú napr. plastové rúrky je vhodné aplikovať zodpovedajúci adhézny mostík (napr. penetrácia kremičitým pieskom a pod.).

Drevo a drevovláknité materiály

Pri aplikácii ťahaním zubovým hladidlom je nutné povrch napenetrovať systémovou penetráciou.

Sadrovláknité a sadrokartónové dosky

Pri aplikácii ťahaním zubovým hladidlom je nutné povrch napenetrovať systémovou penetráciou.

AERO-THERM® floor možno aplikovať stierkovaním, striekaním alebo liatím na vhodne pripravený povrch podlahy. Vzhľadom k obsahu kvalitného plniva a spojiva je možné stierku aplikovať na rôzne povrchy, ako sú betón, liate podlahy alebo aj OSB dosky. Stierku AERO-THERM® floor vždy najskôr dôkladne rozmiešajte (materiál môže pri dlhšom skladovaní vylúčiť vodu) a potom postupne prilievajte čistú vodu až do konzistencie hustej smotany (pre aplikáciu poťahovanie).

Nátery

Kontaktujte dodávateľa/výrobcu pre konzultáciu, či je zvolený materiál vhodný na aplikáciu na AERO-THERM® floor.

Obklady a dlažby

Výber lepidla konzultujte s dodávateľom/výrobcom stierky.

Koberce a plávajúce podlahy

Koberec možno pokladať priamo na AERO-THERM® floor. Pod plávajúcu podlahu odporúčame inštalovať kročajovú izoláciu. AERO-THERM® floor je vďaka svojim vlastnostiam veľmi vhodné aplikovať pod podlahové vykurovanie ako teplovodné tak aj elektrické. Pred aplikáciou odporúčame konzultáciu s výrobcom stierky.

Balenie a spotreba stierky

Podlahová termoaktívna stierka AERO-THERM® floor je v ponuke v balení 5L, 12L a 30L.

Certifikácia

Podlahovú stierku AERO-THERM® floor naposledy certifikoval Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, š.p. dňa 4.9.2019.

hore