Otvoriť menu
Home  >  Aplikácia stierky  >  Výhody pre priemysel

Zníženie tepelnej záťaže od strojov

Znížte povrchovú teplotu strojov napr. O 35 °C!

Vďaka tepelnej izolácii strojov pomocou termoaktívnej stierky AERO-THERM®industry dokážeme znížiť povrchovú teplotu strojov zo 100 °C na 65 °C. To má obrovský vplyv na okolitú teplotu a pracovné prostredie vo výrobnej hale. Sme schopní garantovať použitie tohto unikátneho materiálu pri teplotách povrchu strojov do 200 °C.

Jeden až dva milimetre unikátnej termoaktívnej stierky AERO-THERM®industry na povrch strojov a teplo z haly je preč.

Izolácia strojov vo výrobe

Výhody použitia stierky AERO-THERM®industry pre izoláciu strojov vo výrobe.

Zo skúseností vieme, že použitie termoaktívnej stierky AERO-THERM®industry pre tepelnú izoláciu strojov vo výrobe má priamy vplyv na finančné úspory.

Medzi hlavné patria tie nasledujúce:

  • Zníženie nákladov na pitný režim.
  • Zníženie nákladov na príplatky.
  • Ľahšie naplnenie podmienok BOZP.

 

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky

Znížte energetickú náročnosť prevádzky o 5 až 7%.

1 - 2 mm stierky AERO-THERM® industry pomôže k výrazným úsporám za energie. Je to unikátne riešenie pre zníženie energetickej náročnosti prevádzky.

Potrebujete znížiť energetickú náročnosť prevádzky, technologických zariadení či výroby? Nechcete alebo nemôžete realizovať zateplenie fasády budovy alebo výrobnej haly? Alebo zatiaľ len hľadáte možnosti, ako dosiahnuť úspory za energie?

Máme pre vás riešenie! Sú nimi unikátne termoaktívne stierky radu AERO-THERM® - AERO-THERM®, AERO-THERM®floor, AERO-THERM®exterier a AERO-THERM®industry.

Žiadne zložité vonkajšie práce, stovky kíl polystyrénu, ani vŕtanie do múrov domu. Žiadne zložité odizolovanie technologických zariadenia. Jeden jediný milimeter termoaktívnej stierky na vnútorné i vonkajšie steny, stropy a podlahy kancelárií alebo výrobných či skladových hál. Termoaktívne stierky AERO-THERM® sú alternatívou aj doplnkom k vonkajšiemu riešenie zateplenia fasády.

Ako AERO-THERM® funguje pri znižovaní energetickej náročnosti budov a strojov?

Termoaktívna stierka AERO-THERM® nepúšťa teplo z vašich administratívnych alebo prevádzkových budov von a zadržiava ho vo vnútri. A nielen to. AERO-THERM® odráža teplo zo všetkých tepelných zdrojov dovnútra. Navyše pozitívne mení prúdenie vzduchu. Rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom je vďaka stierke AERO-THERM® oveľa nižšia. Preto pre dosiahnutie rovnakej tepelnej pohody je možné zníženie intenzity kúrenia.

U technologických zariadení tepelná izolácia AERO-THERM® industry podstatne znižuje povrchovú teplotu zariadenia, obmedzuje únik tepla do okolia cez konštrukciu zariadení a tým znižuje energetickú náročnosť technologického zariadenia. Naše praktické skúsenosti ukazujú rozsah úspory medzi 5 až 10% - napr. Rubena Náchod.

So stierkou AERO-THERM® je zníženie energetickej náročnosti budov a strojov hračka.

 

Zníženie tepelnej straty teplovodných potrubí

Znížte tepelné straty teplovodných potrubí

AERO-THERM®industry zabezpečí výrazné zníženie strát tepla z teplovodných potrubí.

Unikátne riešenie pre zníženie tepelných strát teplovodných potrubí.

Zaoberali ste sa niekedy myšlienkou na zníženie tepelných strát teplovodného potrubia? My áno. A máme riešenie. Je ním termoaktívna stierka AERO-THERM® industry. Zistili sme, že len 1 mm našej unikátnej termoaktívnej stierky AERO-THERM®industry dokáže tepelné straty z teplovodného potrubia výrazne znížiť.

Ako AERO-THERM® industry funguje pri znižovaní strát tepla z potrubia

Termoaktívna stierka AERO-THERM® industry neprepúšťa teplo z plášťa teplovodného potrubia von do okolitého prostredia. Tým je dosiahnuté to, že teplo zostáva vo vnútri potrubia a dôjde ho tak viac ku konečnému odberateľovi. Zároveň dochádza k úsporám na strane výroby teplej vody.

S AERO-THERM® industry dokážeme hravo znížiť tepelné straty teplovodného potrubia.

Pre teploty nad 200 °C bude veľmi skoro v ponuke výrobok AERO-THERM® heat !!

tepelné izolácie v priemysle

 

Zateplenie výrobných a skladovacích hál

Už žiadne sťažnosti od ľudí na zimu v halách!

1 mm termoaktívnej stierky AERO-THERM® zvýši teplotu v hale o 2 až 3 ° C Unikátne riešenie pre zateplenie vašich výrobných a skladovacích hál.

Nechcete, alebo nemôžete realizovať vonkajšie zateplenie vašich výrobných alebo skladovacích hál?

Potrebujete realizovať úsporné opatrenia a zároveň vyhovieť zamestnancom, zachovať potrebné pracovné podmienky a splniť tak požiadavky BOZP?

Máme pre vás definitívne riešenie! Je ním termoaktívna stierka AERO-THERM®.

Žiadne zložité vonkajšie práce, stovky kíl polystyrénu, ani vŕtanie do múrov domu. Jeden jediný milimeter termoaktívnej stierky na vnútorné steny, stropy a podlahy vo vašich výrobných alebo skladovacích halách. Termoaktívna stierka AERO-THERM® - je plnohodnotnou alternatívou k vonkajšiemu riešenie zateplenia fasády.

Ako AERO-THERM® funguje ako zateplenie vašich hál a budov?

Termoaktívna stierka AERO-THERM® nepúšťa teplo z vašej budovy či haly von a to zostáva vo vnútri. A nielen to. Stierka AERO-THERM® odráža teplo dovnútra. Navyše pozitívne mení prúdenie vzduchu. Rozdiel teplôt medzi podlahou a stropom je vďaka stierke AERO-THERM® oveľa nižšia. Preto pre dosiahnutie rovnakej tepelnej pohody nemusíte toľko kúriť.

So stierkou AERO-THERM® bude už vašim ľuďom v budove, alebo v hale teplo.

 

Likvidácia plesní vo výrobných a skladovacích priestoroch

Povedzte STOP plesniam!

Už žiadne starosti s plesňami vo výrobných a skladovacích halách. Žiadne nátery proti plesniam do svojej haly už nehľadajte.

Trápi vás a vašich ľudí vo výrobnej či skladovacej hale pleseň na stenách? Hľadáte naozaj účinné riešenie proti plesniam? Je tu AERO-THERM® !

Čo to je? Jedná sa o termoaktívnu stierku, ktorá sa nanáša v hrúbke jedného milimetra na stenu alebo na strop. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu funguje ako skvele účinný termoizolačný náter proti plesniam.

Aký je rozdiel medzi termoizolačným náterom AERO-THERM® a ostatnými nátermi proti plesniam?

V životnosti.

Ako AERO-THERM® funguje proti plesniam?

Povrch termoaktívnej stierky AERO-THERM® je - na rozdiel od neošetrenej steny teplejší. Preto na jej povrchu nedochádza k zrážaniu vlhkosti. Vďaka tomu nemajú plesne pre svoj rast a vývin to správne prostredie. Dokonca dochádza k čiastočnému pohlcovaniu vlhkosti do tenkej vrstvy termoaktívnej stierky AERO-THERM®, čo opäť zamedzuje zrážaniu vlhkosti na povrchu steny či stropu. Žiadna pleseň na stene, alebo na strope vašej haly ošetrenej materiálom AERO-THERM®, nemá šancu. AERO-THERM® už žiadnu pleseň na stenu vo vašej výrobnej alebo skladovacej hale nepustí.

hore