Otvoriť menu
Home  >  Aplikácia stierky  >  Časté otázky

Časté otázky

Ako musím mať pripravený povrch pred aplikáciou AERO-THERM®?

Podklad musí byť vyzretý, súdržný, odmastený a zbavený prachu a iných nečistôt. Prípadné praskliny je potrebné opraviť a väčšie nerovnosti vyrovnať.

Zlepším vlastnosti stierky AERO-THERM® ak zvýšim jej vrstvu?

Milimetrová vrstva stierky AERO-THERM® je optimálna pre vytváranie lepšej tepelnej pohody a zníženie energetickej náročnosti budovy. V miestach výraznejších tepelných mostov sa odporúča naniesť väčšiu hrúbku stierky AERO-THERM® (2-3 mm) a tým obmedziť kondenzáciu vlhkosti.

Aké úspory môžem očakávať po aplikácii stierky AERO-THERM®?

Výška úspor závisí predovšetkým od rozsahu aplikácie stierky AERO-THERM®. Keď je stierka AERO-THERM® aplikovaná na stropy a obvodové steny, potom možno počítať s minimálnou úsporou 12,5% v zimnom období. V prechodnom období minimálne 25% a navyše dôjde k skráteniu vykurovacej sezóny. Celková úspora závisí na spôsobe užívania budovy a na základe praktických skúseností môže byť aj vyššia ako 60%.

Kam môžem AERO-THERM® aplikovať?

AERO-THERM® môžete použiť na povrchovú úpravu stropov a podhľadov, rovných aj šikmých. Ďalej na vnútorný povrch obvodových stien a stien susediacich so schodiskami, pivnicami, chodbami, garážami a ďalšími priestormi, ktoré sú iba temperované či nevykurované.

Tiež ako funkčnú vrstvu podlahového súvrstvia vykurovaných aj nevykurovaných podláh (AERO-THERM® floor).

Môžem aplikovať AERO-THERM® na vlhký povrch?

Pozor na zdroj vlhkosti! Ak je zdrojom vlhkosti podložie, zatekanie, alebo iná vada obvodovej konštrukcie, potom nebude vrstva stierky AERO-THERM® plne funkčná. Ak vzniká vlhkosť kondenzáciou na povrchu, potom je AERO-THERM® riešením tohto problému. Tu je však nutné upozorniť na dlhodobo pretrvávajúcu vyššiu vzdušnú vlhkosť (viac ako 65%). V takomto prostredí dôjde po určitej dobe k presýteniu stierky AERO-THERM® a k obmedzeniu funkčnosti. Odporúčaním je intenzívne vetranie a zaistenie poklesu vzdušnej vlhkosti.

Vlhkosť podkladu pri aplikácii stierky AERO-THERM® predĺži dobu polymerizácie. S tým treba rátať pri aplikácii vrchného náteru.

Akú mám použiť finálnu farbu na AERO-THERM®?

Na povrchovú úpravu stierky AERO-THERM® sú vhodné paropriepustné farby s vysokou krycou schopnosťou a vyšším počtom premaľovaní (tenkovrstvé maľby). Ako povrchovú úpravu na AERO-THERM® možno použiť aj tapety, keramické obklady, a pod. Funkčnosť výrobku sa nezmení.

Čo je tepelná pohoda?

Tepelná pohoda je stav prostredia, pri ktorom sa nepotíte ani nepociťujete chlad. Ovplyvňuje ju teplota vzduchu, teplota okolitých plôch a predmetov, relatívna vlhkosť vzduchu a rýchlosť prúdenia vzduchu. Závisí od aktuálnej činnosti, oblečenia a telesnej kondície. Jej vnímanie je navyše individuálne.

Ako prispieva k tepelnej pohode AERO-THERM®?

AERO-THERM® skracuje dobu k dosiahnutiu tepelnej pohody (tepelná pohoda je dosiahnutá pri nižšej teplote vzduchu až o 2-3 °C) a predlžuje tepelnú stabilitu objektu, teda dobu trvania tepelnej pohody. V miestnostiach, kde je AERO-THERM® aplikovaný, je teplota rovnomernejšie rozložená a zo stien nesála chlad, naopak sú veľmi príjemné na dotyk.

Kde možno uvedené produkty zakúpiť?

Všetky produkty možno zakúpiť u spoločnosti BIMARA s.r.o.

hore