Otvoriť menu
Home  >  Termoizolačný náter a nástrek
tepelne izolačný náter

Kde možno použiť stierku AERO-THERM® industry

Stierka AERO-THERM® industry je určená predovšetkým pre priemyselné použitie. Dokáže riešiť veľké množstvo technologických komplikácií, kedy pracovné prostredie je zaťažené vyššou teplotou od prehriatych strojov a zariadení; výrazne znižuje povrchovú teplotu strojov, pecí, alebo potrubia.

 

Aké má stierka AERO-THERM® industry vlastnosti?

Vďaka špeciálnemu plnivu má predovšetkým termoizolačné vlastnosti, vysokú pružnosť a odolnosť v tlaku. Je vytvorená pre náročné priemyselné prostredie.

 

Ako sa stierka AERO-THERM® industry nanáša?

S ohľadom na použitie sa stierka AERO-THERM® industry nanáša predovšetkým striekaním. Odlišné podmienky aplikácie sú dôvodom, prečo je zatiaľ nástrek priemyselnej stierky AERO-THERM® industry realizovaný len na objednávku priamo pracovníkmi našej firmy THERMO INDUSTRY a.s.

 

Kde bola stierka AERO-THERM® industry aplikovaná?

Stierka sa používa predovšetkým na kovové konštrukcie stavieb a zariadení. Ďalej bola stierka nanášaná aj na vulkanizačné lisy, pece na tavenie, temperovacie komory, sušiarne alebo potrubia.

hore